ประกาศประกวดราคา


ประกาศประกวดราคา

อ0063/2561

ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเกษตรรุ่นใหม่ และการประกวด AgTech Innovation Awards 2018 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 เลขที่ อ0063/2561

สร้างเมื่อ : 29 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0061/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงาน Government Procurement Transformation ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0061/2561

สร้างเมื่อ : 29 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0062/2561

ประกาศประกวดราคา“จ้างเหมาในการจัดงาน Southernmost Technology and Innovation Festival” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0062/2561

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0058/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์นวัตกรรมไทย ประจำปี 2561 (Thailand Innovation Week2018) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0058/2561

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด

อ0056/2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมค่ายผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Next Innovation Leader Camp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0056/2561

สร้างเมื่อ : 22 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด